Açıklamalı Müzik Tarihi (ART221) Ders Detayları

Ders Adı: Açıklamalı Müzik Tarihi
Kod: ART221
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4