Klasik Gitara Giriş (ART225) Ders Detayları

Ders Adı: Klasik Gitara Giriş
Kod: ART225
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4