ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı Dersi Finali

ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı Dersi Finali 5. Ocak 2017 tarihinde Mühendislik Fakültesi 1. Kat 1017 no'lu sınıfta saat 10:30'da yapılacaktır.